Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Psykotisk/schizofren mor

Tänkte skriva ett par rader...

När jag var ett år insjuknade min mor i en psykos. Det var i efterloppet av en svår förlossning - mitt syskons födelse.

Jag har inga starka barndomsminnen, nästan inga alls. Bara fotografier och andras berättelser. När jag var runt 9-10 år gammal minns jag hur min mor förbjöd oss att se på tecknat, det fanns dolda budskap sexuella, våldsbudskap m.m.

Då jag var cirka 10 och mitt syskon 9 blev vi kidnappade av vår mor. Det var då allt började. En lögn om en trevlig dagstur slutade med att vi blev inlåsta på en kvinnojour. Min mor grät, skrek kastade möbler och ting. Hon manipulerade och hotade oss utan att personalen märkte det. Vi fick träffa socialarbetare och kriminalare, blev filmade och intervjuade om de märkligaste saker- men aldrig utan att vår mor satt vakande tätt intill. Kvinnojouren var låst och vi hade ingen möjlighet att förmedla oss utåt.

Efter ett tag blev vi placerade i en skyddad bostad tillsammans med vår mor. Där blev vi varje dag psykiskt och fysikt misshandlade - mest psykiskt. Vi fick inte sitta som vi satt, det gav budskap. Vi fick inte stå som vi stod...vi gjorde allt fel - speciellt jag.

Vi fick såsmåningom en vanlig lägenhet och började i en ny skola. Vid det laget hade vi sedan länge förstått att det inte alls stod rätt till med våran mor. Den psykisa och fysiska misshandeln fortsatte. Hon hade kontroll över allt. Vi skulle vara hemma exakt när vi slutade skolan för dagen.

Efter cirka 8-9 mån försvann mitt syskon. Mitt syskon tog sig hem till vår far. Jag fick ut att mitt syskon hade lämnat oss och den psykiska misshandeln gentemot mig blev värre. En dag i skolan började jag kräkas, det bara kom. Jag hamnade hos skolsyster som skickade mig till akuten, där kunde man konstatera att jag hade akut magkatarr, början till magsår.

Jag tog mig hem tillslut, efter cirka ett år. Då fick jag veta att min mor var sjuk, hon led av manifest psykos/paranoid schizofreni och hade varit sjuk sedan jag var liten. Min far hade försökt skydda oss från det mesta av hennes sjukdom och symtomen som hon uppvisade.

Hon hade kidnappat oss barn och anklagat min far för incest, barnmisshandel och misshandel gentemot henne m.m.

Många år efter detta har jag undrat hur detta kunde hända. Min mor var känd inom psykiatrin. Hon hade efter mitt syskons födelse legat inne periodvis på en psykiatrisk vårdavdelning, halårsvis kan man egentligen säga. Hur kan en svårt sjukiskt sjuk kvinna bli trodd av/lyckas manipulera socialtjänst och polis/kriminalare?

Det är idag länge sedan detta hände. Jag är idag vuxen. Men får ständigt möta nya påfrestningar pga min mor. Min mor blir bara sjukare och sjukare men ställer fortfarande till stora problem för omgivningen med anklagelser och anmälningar.

Hon hör saker, har vanföreställningar, hallucinationer, tror att hon är förföljd, tror att vattnet är förgiftat, får dolda budskap via tv och radio, har tidigare låst in sig i sin bostad för att hon haft jättespindlar utanför. Hon är våldsbenägen om hon blir provocerad när hon är som sjukast. Hon har försökt ta livet av familjemedlemmar.

Har någon upplevt något liknanade?
Beprövad

Kommentarer till det här inlägget: [Upp en nivå]