Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Jo, till Fia

12-stegsprogrammet eller Minesotamodellen är ju för AA, alltstå anonyma alkoholister. Det är ju ett andligt program som låter människan gå till sin egen botten för innan dess är det ingen som lyssnar på andras råd så mycket. Det finns Al-anon för anhöriga och Al-ateen för barn 9-19 och ACOA för vuxna barn till alkoholister. Fenomenen är ju så lika så för mig funkar det bra för min mor behandla mig med isolering och skam mm som liknar alla dyssiga förhållanden. Allt flyter ihop och nu när vi är vuxen kan vi ta hjälp av det som vi känner passar oss. Man går på gruppmöten en gång i veckan eller som man vill mer... Lyssnar mest i början tills man spricker och vill berätta själv och så småningom får man en balans i sitt liv, liksom detta med Kuling hjälper. Bra komplement. Det man först reagerar med neg på blir sen det som hjälper jättebra.

Hoppas det är något som passar dig med

Irre

Kommentarer till det här inlägget: [Upp en nivå]