Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Tecknade skärmbilder av internettsidor


Här finns tips på
bra sidor med
nyttig information för dig
som vill veta mer

Länkar

Här finns länktips till intressanta webbsajter

 

För dig som är ung

 

 

 


 Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykiskt ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har växt upp med en förälder som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom. På sidan kan du läsa deras berättelser och hitta information om föreningen och aktuella aktiviteter. http://www.maskrosbarn.org/

 


BRIS
Barnens Rätt i Samhället - BRIS skall hjälpa utsatta barn och ungdomar och ge möjligheter för barn och ungdomar att få kontakt med vuxna. Genom Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen kan barn och ungdomar upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis ringa och mejla till vuxna på BRIS. http://www.bris.se

 

 

I Sverige har alla barn och unga under 18 år en egen barnombudsman. Barnombudsmannen undersöker hur barnkonventionen fungerar i samhället och ger förslag till regeringen på hur lagar och regler kan ändras för att barn ska få det bättre. På Barnombudsmannens hemsida hittar du information om dina rättigheter och råd om vem du kan vända dig till om du har det dåligt. Du kan också ringa till Barnombudsmannen om du bara vill berätta något! På vår webbplats http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18 kan du läsa mer om dina rättigheter och Barnombudsmannens arbete.

 https://barnrattforalla.se/

 

 Om socialtjänsten för barn och unga

 

 

 

 


Bryggan Stockholm arbetar med att stödja barn och ungdomar som har en förälder i häkte eller fängelse. På sidan finns information som är bra att veta om, om pågående aktiviteter i Bryggan Stockholm och deras stödgrupper. http://www.bryggan.a.se/startsida.php?bkg=2. På Riksbryggan finns länkar till lokalföreningar i andra delar av landet.  http://www.riksbryggan.se/

 

  

 

 
På bup.se kan ungdomar anonymt skicka in frågor om psykiska problem och bekymmer och få svar från behandlare på BUP. Här finns också artiklar och intervjuer om olika problem och svårigheter. Bup.se drivs av BUP i Stockholm.
www.bup.se


Drugsmarts sidor för dig som har en förälder som missbrukar alkohol eller narkotika. Här kan du läsa om hur det kan vara att vara ung och leva med missbruk i familjen. Det finns även tips på hur du kan göra, tänka och känna för att må bättre själv. http://www.drugsmart.se

 

 

 

 

Rädda Barnens ungdomssida och har som uppdrag att berätta om Rädda Barnens verksamhet i Sverige och sprida kunskap om Barnkonventionen. Där ges också stöd till barn och unga som befinner sig i jobbiga situationer. Förutom att få tips på vart man kan vända sig så kan man här ventilera sina tankar utan att visa sitt ansikte. https://www.raddabarnen.se/


Jourhavande kompis är Röda Korsets Ungdomsförbunds chattjour. Den är öppen för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om. Här hittar du chatten och info om öppettider. www.jourhavandekompis.se

 

 

 

 


 Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykiskt ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har växt upp med en förälder som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom. På sidan kan du läsa deras berättelser och hitta information om föreningen och aktuella aktiviteter. http://www.maskrosbarn.org/
Den här sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Alla som berörs av cancer behöver få veta vad som händer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal

http://www.naracancer.se/Riksförbundet ungdom för social hälsa, RUS, arbetar för att skapa en bättre situation för barn och ungdomar som har eller har haft psykisk och/eller social ohälsa. RUS är RSMH:s (Riksförbundet för Social och Mental hälsa) ungdomsförbund. http://www.rus-riks.se/

 

 
Snorkel är en sida om oro och nedstämdhet för dig som är ung. På den här sidan kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är och hur det kan kännas. Du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende. http://www.snorkel.se


 

 

 


IOGT-NTOs Juniorförbund kallas också för Junis. Vi är en barnorganisation som står på barnens sida, med en verksamhet där barn kan vara barn. http://www.junis.se
 

Dags att prata om 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer.

Tack vare regeringsbidrag kan de genomföra en informationsinsats som handlar om att minska riskerna för sexuella övergrepp mot barn. Den här webbplatsen är skapad tillsammans med barn och unga. Här kan du ta del av hur de vill få information om sexuella övergrepp, hur de vill bli bemötta och vad de har för råd att ge till vuxna och till jämnåriga.

Alla citat i texten kommer från de barn och unga som vi träffat.

 


Tjejzonen är en ideell förening som arbetar med att stötta unga tjejer mellan 12-25 år. Hit kan du vända dig om du vill ha en ’Storasyster’, mentor, stödsamtal, mejlstöd eller chatta på Öppen Linje och Ätstörningszonen. Att bli lyssnad på och tagen på allvar är vad Tjejzonen handlar om.
www.tjejzonen.se

 

 
Tjejjouren.se är ett samarbete som samlar alla Sveriges 60 tjejjourer på ett och samma ställe.

Sidan har funnits sedan mars 2010 och har cirka 14000 unika besökare i veckan. Tjejjouren.se har inget kommersiellt syfte. Målet är att nå ut till så många tjejer som möjligt med stöd och pepp. Tjejjouren.se ska vara en trygg plats som rustar unga tjejer i ett ojämställt samhälle.

Vi vänder oss främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Men också till dig som är anhörig till en ung tjej eller är nyfiken på tjejjoursrörelsen.

 

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt. http://www.umo.se/

 

 

Information om hälsa, sjukdom och vård1177 är ett av Sveriges viktigaste nummer. Via 1177 får du råd om vård via webb och telefon, dygnet runt, var du än befinner dig i landet.
Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.
Telefonnumret 1177 är det nationella numret för sjukvårdsrådgivning per telefon. På 1177 svarar sjuksköterskor på frågor, ger råd, bedömer behov av vård och hjälper till med hänvisning till rätt vårdinstans. Sjukvårdsrådgivningen tar emot mellan 4,5-5 miljoner samtal per år.

Webbplatsen 1177.se erbjuder tjänster som underlättar den egna och närståendes kontakter med vården. De tusentals faktatexter som finns, är producerade i samarbete med runt 350 manusförfattare och faktagranskare som arbetar i vården ute i landet. På 1177.se finns en frågetjänst, där man anonymt kan ställa frågor och få ett personligt svar från olika experter ute i landet. Man kan också söka och hitta vård i hela Sverige och använda lokala e-tjänster för att kontakta vården.
 
  


Om schizofreni vänder sig till personer med schizofreni, anhöriga, närstående och andra som är intresserade av att få veta mer om schizofreni och psykoser. htip://www.omschizofreni.se

 

 

Patient- och anhörigföreningar
Psykiska olikheter – lika rättigheter

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är över 300 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).
www.hjarnkoll.se/

 

 

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Genom En bra plats™ öppnas en ny möjlighet för dig som anhörig att få tillgång till detta, på villkor som passar dig.


 

 


Svenska OCD-förbundet
Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.http://www.ocdforbundet.se/

Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga. www.attention.se

Föreningen balans
Patient och anhörigförening för drabbade av depressionssjukdomar.  www.foreningenbalans.se/

FPS
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län är en intresse- och handikappförening, som arbetar med att tillvarata de psykiskt funktionshindrades intresse samt att stödja deras anhöriga.
http://orebrofps.wordpress.com/

  

RSMH
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. http://www.rsmh.se/

Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet är en intresse- och handikapporganisation som arbetar för att tillvarata intresset för de som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga. www.schizofreniforbundet.se/

SPES
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord. http://www.spes.nu

ÅSS
Svenska ångestsyndromsällskapet är en ideell förening för personer som har drabbats av olika ångestsjukdomar och deras anhöriga. http://www.angest.se


 

Innehåll: Katarina Axelsson och Karina Odland

Publicerad: 2023-03-24