Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom


Det är bra att
träffas och prata med andra som också har en förälder med psykisk sjukdom

Det finns stöd och hjälp

Här finns information om vart Du kan vända Dig när Du behöver hjälp. Du hittar också länkar, boktips och filmtips.

De flesta behöver stöd när en förälder har psykiska problem.  På många platser i landet har man grupper för barn och ungdomar där man kan få hjälp. I grupperna träffar man andra som också har en förälder med psykisk sjukdom, får kunskap om psykiska sjukdomar och kan få hjälp att hitta det stöd man behöver för sin egen person.

Klicka på Din stad i listan nedtill så hittar du information om vilket stöd som finns där Du bor. Det kan finnas på fler platser, hör gärna av er och berätta!


Arvika

Falun
Gävle
Göteborg
Halmstad
Haninge
Huddinge
Härryda
Helsingborg
Hällefors
Jönköping 
Kungsbacka
Kungälv
Karlskoga
Karlstad

Laholm
Lindesberg
Linköping
Luleå-Boden
Lund
Malmö
Norrtälje
Norrköping

Sandviken
Stockholm
Sundsvall
Södertälje
Skellefteå
Simrishamn
Stenugnsund

 

Tidaholm
Tranemo
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Varberg
Vänersborg
Västerås
Ystad
Åstorp
Örebro
Österåker

 

 


 

 

 

Arvika

Våran verksamhet heter Ljuspunkten och vi har ålders indelade grupper med 4-6 barn i varje grupp. 6-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 17-20 år.
Gruppverksamheten är för barn och ungdomar som har erfarenhet av missbruk, psykisk ohälsa och / eller våld i sina familjer.
 
Alla gruppledare är utbildade stödgruppsledare/pedagoger

Webbadress: Ljuspunkten
 
Kontakt: Mona Vikström
 
E-post:Mona.vikstrom@svenskakyrkan.se
Tel: 0570-728228
070-41 303 72

 

Till sidans topp 


 

 


 

Falun

På Dialogen i Falun har vi  grupper för barn och ungdomar till föräldrar med alkohol/drogproblem samt för barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa ( 7-18 år). Vi har också individuellt stöd för barn och ungdomar som upplevt våld i familjen (4-18 år), Trappansamtal.

Webbadress: http://www.falun.se
Kontaktpersoner: Anne-Marie Nilsson, 023-821 77
Lisa Grundström, 023-827 59, Kaarina Kaarasvuori, 023-
82424

E-post: anne-marie.nilsson@falun.se, lisa.grundstrom@falun.se,

Till sidans topp

 


 

Gävle

Grupper för barn-och ungdomar 6-20 år vars föräldrar har/haft en psykisk sjukdom. Det är 6-8 deltagare i varje grupp och 2 ledare. Vi pratar, målar, spelar teater, ser på film, leker och har kul tillsammans.

E-post:socialtjanst@gavle.se
Webbadress: www.gavle.se/grinden 
Kontaktperson: Lena Malmström
Tel:026-17 81 00 
Mobil:
076-1112362

Till sidans toppGöteborg       

Målet med Gyllingens verksamhet är att stärka både
barn och vuxna och att göra psykisk sjukdom talbart i familjen. Vi är fristående från kommunen och psykiatrin och arbetar på vårdnadshavarens uppdrag. Gyllingen erbjuder
gruppdeltagande och individuella kontakter för barn från 7 år, ungdomar och
föräldrar. Vi arbetar med ett pedagogiskt program. Deltagandet är kostnadsfritt

Webbadress: http://www.gyllenkroken.se/gyllingen
E-post: gyllingen@gyllenkroken.se  kjell.andersson@gyllenkroken.se
Kontaktpersoner: Einar Tollerud,  Kjell Andersson, Lisa Gustafsson, Kattis Haglund
Tel: 031 80 89 92, 
 Besöksadress: Garverigaran 2, 416 64 Göteborg.

Till sidans toppHalmstad   

Vår verksamhet för barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar med beroendeproblematik heter NOVA. Det står för en stjärna som växer.  NOVA drivs av socialtjänsten.

Webbadress: www.halmstad.se
Kontaktpersoner: Katarina Kristensson 035-18 27 99. 
E-postadress: katarina.kristensson@halmstad.se
 

Till sidans topp

 


 

Haninge

HANBA är Haninges barn- och tonårsgrupper.
Vi erbjuder barn till föräldrar med beroende, barn som upplevt våld i familjen, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn till skilda föräldrar, möjlighet att gå i grupp för att träffa andra i liknande livssituation. Genom gruppverksamhet får barn ökad självkänsla, kraft och kunskap som gör dem rustade att hantera sin vardag på ett bättre sätt.
 
Webbadress:www.haninge.se
E-post:hanba@haninge.se
Kontaktperson: Marie-Therese Ayoub
Tel: 08-606 92 34
Besöksadress: Handenterminalen 1, 2tr

Till sidans topp

 


 

Helsingborg 

Vi erbjuder stödgrupper för Barn och Unga 7-18 år som i sina familjer upplever eller har upplevt psykisk ohälsa. Dessutom har vi även stödgrupper för Barn och Unga som har upplevt missbruk, våld, sorg eller skilsmässa. Alla barn och unga som deltar i våra grupper är anonyma och det kostar ingenting att vara med.

Webbadress: www.familjehusethelsingborg.se
E-post:  
Kontaktperson:  
Tel: 042- 10 75 51,
042-10 70 44, 042–10 65 21
 
 

Hällefors

I Hällefors är det möjligt för barn och ungdomar med förälder som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att medverka i grupp och träffa andra i liknande situation. Verksamheten kallas för "Vintergatan" och är helt kostnadsfri

webbadress: www.hellefors.se

Kontaktperson: Linda Kjellberg Geschwind
Epost: linda.kjellberg@hellefors.se
Tel: 0591-64176
Kontaktperson: Lena Bergman
Epost: lena.bergman@hellefors.se
Tel: 0591-64325

Till sidans topp

 


Huddinge 

Gruppverksamheten Fridlyst i Huddinge erbjuder stödgrupper för barn som har förälder med psykisk ohälsa, förälder med missbruk, barn som upplevt våld, barn i sorg och för barn som har separerade föräldrar. Vi erbjuder också individuella samtal för barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet.

Webbadress: www.huddinge.se
E-post: fridlyst@huddinge.se

Tel: 08-535 376 48

 

Till sidans toppHärryda

Kraftkällan. Vi ger stöd och hjälp till barn och ungdomar som i sin familj eller i sin livssituation kommer i kontakt med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Vi ger även stöd för barn och ungdomar där föräldrarna har stora samarbetssvårigheter i samband med separation eller skilsmässa samt arbetar även med enskilda samtal för barn och ungdomar som upplevt våld i sina familjer. 

Webbadress:http://www.harryda.se/kraftkallan
E-post: kraftkallan@harryda.se
Kontaktpersoner: Maud Andersson, Lisa Nyström.
Tel: 031-724 85 07

Till sidans topp


Jönköping

Vårsols Familjecenter erbjuder stödgrupper och individuella samtal för dej som har en förälder med psykisk ohälsa. Vi stöttar även hela familjen och använder oss då av Beardslees familjeintervention. 

Epost: familjecenter.varsol@fralsningsarmen.se
Webbadress: www.fralsningsarmen.se/varsol
Kontaktperson: Ann-Charlotte Jernberg
Tel: 036-17 32 72

Till sidans topp
 


Jönköping 

BUSTER står för Barn och UngdomsSTöd En Rättighet
och är en stöd- och informationsverksamhet
på Psykosvården i Jönköping för de som är patienter där samt för deras barn.

E-post: linda.jonsson@rjl.se anne-marie.lohi@rjl.se
Webbadress: www.plus.ril.se
Kontaktpersoner: Linda Jonsson, Ann- Marie Lohi
Tel: 036 - 32 3159, 036 - 32 30 92

Till sidans topp 


Karlskoga


Stödgruppsverksamhet för barn till föräldrar som
har alkohol- och drogberoende och/eller psykisk sjukdom

E-post: birgitta.nasslander@karlskoga.se
Webbadress: www.karlskoga.se/rymden
Kontaktperson:
Birgitta Nässlander
Tel: 0586-618 72,

Till sidans topp 

Karlstad

 


Bäcken stödgrupper. Är du mellan mellan 7 och 20 år? Har du en förälder med psykiska problem? Du är inte ensam! Grupperna träffas en gång per vecka, ungdomsgruppen på kvällstid. På träffarna får man lära sig mer om psykiska sjukdomar, prata om känslor, om familjen, sin egen person, missbruk och beroende, diskutera gränser, värderingar och mycket mer.
Hopptornet har grupper för barn 7-16 år med föräldrar med missbruksproblem.

Webbadress: http://karlstad.se/
E-post: as.barnungdomsgrupper@karlstad.se
Kontaktperson: Gunilla och Sabine telefon
Tel:070 302 41 36 // 070 302 41 38

Till sidans topp

 


 

Kungsbacka

Tre olika grupper
Vi har tre grupper som vänder sig till barn och unga i olika situationer.

  • BIM vänder sig till barn och unga i familjer där det finns beroende av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika.
  • BIP vänder sig till barn och unga i familjer med psykiska problem.
  • BIV vänder sig till barn och unga som lever med våld i familjen.

Webbadress:http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familj-barn-och-unga/Familjebehandling/

Tel: Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89,

Till sidans topp

 


 

Kungälv  

Trampolinen är stödgrupper för barn och ungdom med någon i sin familj som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger, som är psykiskt sjuk eller som har använt våld eller hot mot någon i familjen, eller andra svårigheter.
Målet med grupperna är att förmedla ny och positiv kunskap, upptäcka att du inte är ensam och att ha roligt tillsammans
.
Kontaktpersoner: Susanne Hansson 0701-44 23 23,Anneli Aggenfjord 0303-23 91 49, Lena Olsson 0303-23 91 30 
E-post:  susanne.hansson@kungalv.seanneli.aggenfjord@kungalv.se; lena.olsson@kungalv.se

Till sidans topp


 

Laholm

Gruppverksamhet bedrivs på "Stammen". 
Den vänder sig till barn i åldern 8–12 år och ungdomar i åldern 13-18 år. Målgruppen är barn i familjer med missbruksproblematik (BIM), barn i familjer med psykisk ohälsa (BIP) samt barn som upplevt våld i familjen (BIV).

Webbadress: http://www.laholm.se/stod-och-omsorg/barn-unga-och-familj/stodverksamhet-till-barn-och-unga/
E-post: ola.Brandt@lahom.se; Linett.johansson@laholm.se
Kontaktperson:
Ola Brandt, Linett Johansson
Tel: 0430-15524, 0430-15496,
Stammen finns på  Parkgården i Laholm med ingång från baksidan av vandrarhemmet. Besöksadressen är Tivolivägen.

Till sidans topp

_________________________________________________________________________

 

Lindesberg

Källan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har förälder eller annan närstående som dricker för mycket, använder droger, mår psykiskt dåligt, slåss eller kanske sitter i fängelse. Du som har trassel i familjen är välkommen. Vi erbjuder också föräldragrupp för föräldrar som har barn som deltar i Källan.

E-post:källangruppen@lindesberg.se

Till sidans topp


 

Linköping  

Barn- och tonårsverksamhet i Linköping för dig som har en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger, där det är mycket bråk eller där någon är psykiskt sjuk.

Webbadress: www.eleonoragruppen.se
E-post:
eleonora-gruppen@eleonora-gruppen.se 
Tel: 013-129930

Till sidans topp
__________________________________________________________________

 

Statsmissionen  

Erbjuder anhörigstöd för unga. För barn 4-20 år där missbruk, våld och psykisk ohälsa finns med i närstående relationer till vuxna

Webbadress: http://www.linkopingsstadsmission.se/anhorigstod-barnungdom
E-post:
samtalsmottagning@lindkopingsstadsmission.se
Tel:
013-26 38 66
Besöksadress:
Hamngatan 23
Postadress:
Ågatan 3, 582 22  LINKÖPING
www.linkopingsstadsmission.se   

 

 


 

Luleå- Boden

Samverkansgruppen

Kontaktpersoner:
Tel. 0920-715 48
Närpsykiatrins mottagning/rådgivning 0921/670 69 
PBU-mottagningen 0920-231060

Till sidans topp

 


 

Lund

"Imbus" är grupper för dig som är barn eller tonåring och som har en förälder eller annan nära anhörig som har/har haft psykisk ohälsa.

Webbadress: www.lund.se
E-post: imbus@lund.se
Kontaktperson: Rigmor Westman och Karin Hendar
Telefon:046-359 9504 eller 0734-485 811

Till sidans topp

 


 

Malmö

ALMA - Samverkansgruppen för små barn till föräldrar med psykisk ohälsa

För att kunna erbjuda ett så gott stöd som möjligt till barn och deras föräldrar är det angeläget att barnets perspektiv lyfts fram i ett tidigt skede av livet och att olika verksamheter kan samverka kring den hjälp som behövs i familjen. ALMA riktar sig till barn mellan noll och sex år samt deras föräldrar och till gravida kvinnor med psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan mellan Malmö Stad och Sjukvården. De verksamheter som är delaktiga är socialtjänsten, barn- och vuxenpsykiatrin, mödra- och barnhälsovården, samt förskolan.

Föräldrar är välkomna att ringa och rådgöra om vart man kan vända sig för att få hjälp på ALMA:s föräldratelefon som är öppen måndagar 10 - 12, telefon 34 93 28.

Webbadress: www.malmo.se/alma
E-post:annelie.lindberg@malmo.se
Kontakpersoner: Annelie Lindberg
Tel: 040 34 93 28


Barngrupper finns i fem stadsområden i Malmö och har olika namn:

”Maskrosen” Sof Innerstaden:
Webbadress: https://www.skane.se
Samordnare: Tina Krohn
E-post: tina.krohn@malmo.se
tel.345764,

"Maskrosen söder", sof söder
Samordnare: Annika Mauritzon
Tel: 34 51 92
E-post: annika.mauritzon@malmo.se

"Maskrosen" sof Öster
Samrodnare: Ulrika Lindström, Pia Lundh
Tel: 34 62 46. 34 09 21
E-post: ulrika.lindstrom@malmo.se; pia.lundh@malmo.se

”Kaktusen”, SoF Väster
Samordnare: Maria Grundberg, Maria Dahlberg
Tel.: 040-34 57 85, 34 03 28
E-post:maria.grundberg@malmo.se; maria.dahlberg@malmo.se

”Humlan”, sof innerstaden
Webbadress: 
Samordnare: Annelie Dietz, Annika Davidsson
Tel. 343860, 345483
E-post: anne-lie.dietz@malmo.se; annika.davidsson@malmo.se

 
”Tussilago”, sof Norr
Samordnare: Lisa Persson 
Tel. 346020
E-post: Lisa.Persson2@malmo.se

Tonårsgrupp, för hela Malmö Stad- kontakta samordnare Maria Grundberg SoF Väster, 345785, maria.grundberg@malmo.se

En viktig uppgift för vuxenpsykiatrin är att informera barn om förälderns sjukdom. Fortbildning och studiecirkel erbjuds personal. 
Kontaktperson: annelie.lindberg@skane.se

Till sidans topp
 


 

Norrtälje

Norrtälje kommun har gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som i sin hemmiljö möter psykisk sjukdom, missbruk, våld och andra typer av problem. Där får barn och ungdomar möjlighet att träffa andra med liknande svårigheter.
 
E-post: asa.erkensjo@norrtalje.se
Tel:070 311 41 68
Kontaktperson:
 Åsa ErkensjöNorrköping

En viktig uppgift för vuxenpsykiatrin är att bidra till att bryta tystnaden runt barnen och göra dem synliga. Vi kan hjälpa barnen att hantera sin situation genom att erbjuda olika former av anhörigstöd. Inom Vuxenpsykiatriska kliniken- NSÖ finns det möjlighet att få :
- familjesamtal
- enskilda anhörigsamtal

Klinikens upptagningsområde är kommunerna i östra Östergötland,
Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

Om du vill veta mera, tag kontakt med din öppenvårdmottagning.

Webbadress: www.lio.se

 Till sidans topp


 

Sandviken 

Sandvikens Familjecenter erbjuder gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Webbadress:www.sandviken.se
E-post: familjecenter@sandviken.se 
Kontaktperson: Karin Gerden
Tel: 026-24 14 52,

Till sidans topp


 

Simrishamn     

Barngruppen Blåvinge finns för dig som är mellan 8-12 år och har en förälder som dricker för mycket eller använder droger, mår dåligt, bråkar eller slåss. Kanske har dina föräldrar också skilt sig. Det är inte ditt fel. Du är inte ensam. Det är många barn som lever med de här känslomässiga sjukdomarna i familjen. Då kan det vara bra att vara med i Blåvingegruppen för att få veta mer om sjukdomarna och annat du undrar över, för att må bättre, för att träffa anda barn som varit med om liknande saker och för att ha roligt!

Webbadress: www.simrishamn.se/blavinge
E-post: annica.lindh@simrishamn.se 
Kontaktpersoner: Annica Lindh 0414-819484

Till sidans topp
 


 

Skellefteå 

FAMILJEGÅRDEN

Vill du få möjlighet att utvecklas och samtidigt ha roligt?
Vi erbjuder grupp för dig 7-12 år, som har någon förälder som mår eller har mått psykiskt dåligt. Gruppen träffas en gång per vecka i 15 veckor. Du får mer kunskap om psykisk sjukdom, du får träffa andra med liknande erfarenhet, du får en möjlighet att upptäcka mer av dig själv och dina förmågor. Vi fikar, gör saker tillsammans och har roligt. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Vi tar dig på allvar.
Vi har även grupper i Skellefteå för barn till missbrukare och för barn som bevittnat våld.

Webbadress: www.skelleftea.se
E-post: familjegarden.familjeomsorg@skelleftea.se
Kontaktpersoner: Kontakt sker via kundtjänst  
Tel: 0910-735000 

KLARA

När någon drabbas av psykisk ohälsa påverkas hela familjen. Finns det i din familj? Tycker du att det är jobbig? Vi vet att det finns andra ungdomar i samma situation. Vill du träffa några av dem? Vi erbjuder grupp för ungdomar i åldrar 13-19 år, som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Vår grupp vänder sig även till dig som har en familjemedlem med långvarig fysisk sjukdom eftersom vi vet att det påverkar familjen på liknande sätt.
Gruppen:
- temainriktade träffar
- ger kunskap om psykisk ohälsa
- en möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
- träffa andra med liknande erfarenhet
- fika tillsammans och ha roligt

Ca 15 träffar. En gång per vecka. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Du behöver inte ha någon kontakt med socialtjänsten i övrigt för att gå gruppen.
Om du tror att detta kan vara något för dig eller om du känner någon som du tror är intresserad är du varmt välkommen att kontakta oss på Klara för mer information. 

Tel: Kommunens Kundtjänst 0910 - 73 50 00. Fråga efter Klara
Webbadress: skellefteå.se

 Till sidans topp


 

Stenungsund

 
Stöd, råd och uppmuntran till dig som lever i skuggan av missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld. Välkommen till Pelikanen i Stenungsund!


Webbadress:
www.pelikanen.info
E-post:
per-ivar.ostmann@svenskakyrkan.se; sara.hammar@svenskakyrkan.se
Kontaktperson: Per-Ivar Östmann; Sara Hammar
Facebook: pelikanen i stenungsund
Instagram: pelikanen_stenungsund
Twitter: @pelikanen_
Blogg:  pelikanen.blo.gg
Tel: 0303-66034
Besöksadress: Strandtorget 3, Stenungsund

Till sidans topp

 


Stockholm

Källan erbjuder kostnadsfri gruppverksamhet i Stockholm för familjer där en förälder drabbats av psykisk ohälsa. Vi har grupper för barn, tonåringar och  föräldrar. Vi arbetar under sekretess, vi för inga journaler och vi som arbetar här är leg psykoterapeuter och leg psykologer. Du får träffa andra som har varit med om ungefär samma saker som Du och kan dela erfarenheter, känslor och tankar med dem.
 

Webbadress: https://medlem.foreningssupport.se/schizofreni/barn_ungdom
E-post:kallan@schizofreniforbundet.se
tel: 08-545 559 90, telefontid måndag och torsdag 14.45-16.00
Kontaktperson: Peter Wettainen, Leg. psykolog

 

Stockholm

Det är svårt att vara anhörig till någon som är beroende. Svårt att se på när någon gör sig själv och sin närhet så illa. Stiftelsen Trygga Barnen hjälper barn, unga och anhöriga i familjer med missbruk- och beroendeproblematik. 
De som jobbar på Trygga Barnen har själva erfarenheter av problematiken och kan hjälpa till att svara på frågor, informera och se till att du får rätt hjälp. Till oss kan du vända dig om du behöver någon att prata med. Du är inte ensam och inga problem är för små! Vi finns här för dig, tar du kontakt så svarar vi!

Webbadress: www.tryggabarnen.org
E-post:
kontakt@tryggabarnen.org
tel: 070-47 77 910
Kontaktperson:
Olivia Trygg

 

Till sidans topp

 


Sundsvall

Vi erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som upplever eller har upplevt psysisk ohälsa eller missbruk i sin familj.

Dessutom finns annat stöd för till exempel barn med separerade föräldrar

Webbadress:www.sundsvall.se
E-post: kristina.renard-hard@sundsvall.se
Kontaktpersoner: Kristina Renard-Hård, samordnare
Tel: 060 - 19 84 60,


 

Till sidans topp

 


Tidaholm

Har din mamma eller pappa psykiska problem eller är det någon i din familj som har ett missbruk? Psykisk sjukdom eller missbruk påverkar alla i en familj, inte minst dig som barn.

Har du funderingar och frågor kring detta? Då kan du vända dig till skolsköterska eller kurator på din skola, Ungdomsmottagningen tele 0502-180 70, Familjecentralen tele 0502-60 64 50 eller Socialtjänsten.

Kontaktpersoner inom Socialtjänstens Öppenvårdsteam:
Lena Jansson, Eva Svensson

Webbadress:www.tidaholm.se
Tel: 0502 60 63 33, 0502 60 62 33
E-post: lena.jansson@tidaholm.se, eva.svensson@tidaholm.se

Till sidans topp

 


Tranemo       

MIO- stödgrupp för barn och unga
Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa eller med föräldrar som har missbruksproblem. Stödgruppsverksamheten riktar sig också till barn som behöver stöd vid föräldrars skilsmässa samt andra liknande situationer.

Webbadress:www.tranemo.se/Omsorg--hjalp/Folkhalsa/Mio---stodgrupp-for-barn-och-unga/
Tel: 0766-430724
E-post: mio@tranemo.se 


Till sidans topp

Södertälje                                       

FriZon en plats för barn/ungdomar som varit med om våld/missbruk/psykisk sjukdom i sin familj. Vi erbjuder samtal och grupper.

Webbadress: www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Barn-ungdom--familj/FriZon/
E-post: frizon@sodertalje.se, lena.kallio@sodertalje.se 
Tel:   08-523 018 18   
Kontaktperson:  Lena Kallio / Barnsamordnare


Trollhättan

Musslan är stöd- och gruppverksamhet för barn och ungdomar som har en föräldrar eller annan familjemedlem som missbrukar alkohol , använder droger eller mår psykiskt dåligt. Musslan är till för dig som är mellan 7 och 18 år.

Webbadress: www.musslan.info
Tel: 0703-908688
Kontaktperson: Gunilla Nylen

 

Till sidans topp

Uddevalla

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som har en föräldrar eller annan familjemedlem som missbrukar alkohol , använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Musslan är till för dig som är mellan 7 och 19 år. Du kommer att delta i en grupp med jämnåriga barn eller ungdomar. I gruppen deltar fyra till åtta barn eller ungdomar och två gruppledare.

Verksamheten sker i samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin i Uddevalla, Svenska kyrkan och Familjestödssektionen i Uddevalla kommun.

Webbadress: www.uddevalla.se/musslan, www.edu.uddevalla.se -Råd och stöd
E-post: musslan@uddevalla.se 
Kontaktperson: Anna Reimers
Tel: 0522 69 67 73, 070 228 07 01

Trappan är till för dig som är barn eller tonåring och upplevt våld, hot eller bråk i din familj. Trappan erbjuder dig att få prata enskilt med en vuxen om det som du varit med om.

Webbadress: www.uddevalla.se/musslan
E-post: trappan@uddevalla.se
Kontaktperson: Margareta Källberg
Tel: 0522 69 67 74

Till sidans topp

 


Umeå 

Hållplatsen - Stödgrupper för ungdomar 16-20 år

Webbadress: www.umea.se
E-post: barnkraft@umea.se, hallplatsen@umea.se
Tel: Barngrupp: 090-16 48 11, 090-16 48 28
Tonårsgrupp: 070-5670104
Äldre tonår: 090-16 18 63,
16 18 70, 16 18 42

 

Uppsala

 
Trappan har grupper för barn (7-20 år) till föräldrar med beroende, psykisk sjukdom.  Vi träffar också  barn (5-20 år som varit med om våld i sina familjer
 
Webbadress: http://vardochomsorg.uppsala.se/trappan
E-post
:
Ellinore Rönnkvist
Tel: 018-727 15 96
Kontaktperson: ellinore.ronnkvist@uppsala.se 

 Till sidans topp


 


Varberg

Barn och tonårsverksamheten BIM/BIP/BIV är ett kvalificerat stöd- och utbildningsprogram för barn och tonåringar, 6 – 18 år, som lever i en familj där det finns kemiskt beroende, psykisk sjukdom och/eller hot och våld. Vi har även gruppverksamhet för barn som lever med separerade föräldrar som har samarbetssvårigheter. Vi erbjuder enskilda samtal vid behov. Verksamheten finns under Varbergs Omsorg.

Webbadress: http://www.varberg.se
E-post: nitay.guggenheim@varberg.se;barnochtonår@varberg.se
Kontaktperson: Nitay Guggenheim
Tel: 0340 – 15221 eller 0702 474290
Besöksadress: Varmbadhuset, Strandgatan 5, 432 44 Varberg

 Till sidans topp

Vänersborg

Kaktusen är stöd- och gruppverksamhet för barn och ungdomar som har en förälder eller annan familjemedlem som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Kaktusen är för dig som är mellan 7 och 18 år.

Webbadress: www.vanersborg.se/upplevagora/ungivanersborg/radstod/kaktusen 
tel. 0521-72 10 07
E-post: kaktusen@vanersborg.se

Till sidans topp

 


 

Västerås

Gruppverksamheten för barn till psykiskt sjuka föräldrar är en samverkan mellan ProAros, Individ och Familj, Barn- och Ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar bosatta i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Webbadress: www.ltv.se
E-post: grinden@ltv.se 
Kontaktpersoner: Katarina Gustafsson, Lisa W. Linusson, 070-639 10 90.
Tel: 070-624 63 06, Grinden

Till sidans topp

 

Ystad    

    

Du som är i åldern 7-12 år har möjlighet att vara med i Mackens gruppverksamhet. På Macken träffar du andra jämnåriga som har en förälder som mår psykiskt dåligt, använder våld eller missbrukar. Vi vet att du inte är ensam om din situation, att det inte är ditt fel och att många har det som du.

Webbadress: www.ystad.se/macken
E-post: macken@ystad.se
Tel: 0411-57 78 88
Kontaktperson: Ann-Mari Nilsson


Åstorp

Pollux öppenvård, Vi erbjuder samtalsgrupper för barn till föräldrar med beroende, barn som upplevt våld i familjen, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn till skilda föräldrar. Genom gruppverksamheten får barn möjlighet att, träffa andra i liknande situation, få ökad självkänsla, samt kraft och kunskap som gör dem rustade att hantera sin vardag på ett bättre sätt. Vår verksamhet är kostnadsfri.

Webbadress: www.astorp.se
E-post:
Kontaktpersoner: 
Tel:   042-57475

Till sidans topp

 


 

Örebro 

 

Psykiatrins kulinggrupper för barn och tonåringar till en förälder som har eller har haft psykisk sjukdom. Vi erbjuder även familjesamtal enligt Beardslee.

Webbadress: www.kuling.nu 
E-post:kuling@regionorebrolan.se

Kontaktperson: Katarina Axelsson
Tel: 019-602 9312
Besöksadress: Folkunggagatan 33


Örebro        

Sputnik
Gruppverksamhet för barn och ungdomar som har eller har haft förälder eller annan nära anhörig med missbruksproblem.
Vi erbjuder även enskilt samtalstöd.

Webbadress: www.orebro.se/sputnik 
E-post: sputnik@orebro.se
Tel: 019 - 21 10 00 och fråga efter Sputnik
Besöksadress: Fabriksgatan 5


________

Österåker

Barnombud.  Vill du ha någon att prata med? Mejla eller ring om vad som helst! Ingenting är för litet eller för stort. Du kan vara anonym, du behöver inte säga vad du heter och ingen annan behöver veta att du ringer mig.Barnombudet har tystnadsplikt.

Webbadress:www.osteraker.se/barnombud
E-post: jaana.suorsa@osteraker.se
Kontaltperson: Jaana Soursa
Tel.: 08-540 810 66, vardagar kl 8-17, bäst tisdagar kl 16-18
sms 073-644 73 80


 Till sidans topp

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2021-10-18