Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

det är inte någons fel att någon är psykiskt sjuk

Om psykisk sjukdom

Här finns lättlästa texter om psykisk sjukdom.


Här kan Du läsa om psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara.

Man kan må psykiskt dåligt på olika sätt. Ibland förstår man inte själv att man är sjuk.

Det finns många olika psykiska sjukdomar. En diagnos är ett namn på en speciell sjukdom. En diagnos kan man få efter kontakt med sjukvården. De diagnoser vi beskriver här är:

Psykos
Depression och mani
Personlighetsstörning
Ångest

Vi har även valt att skriva om självmord, då risken för detta ökar när man lider av psykisk ohälsa. Du kan också läsa om självskadebeteende och psykiska funktionshinder som psykiska sjukdomar ofta kan leda till.

Symtom visar att en person är sjuk. Snuva är symtom på förkylning. När någon tror att man är avlyssnad av grannarna  eller är ledsen och trött flera veckor kan det vara symtom på att man mår psykiskt dåligt.

Behandling kallas den hjälp man får mot olika sjukdomar.

Många psykiskt sjuka och deras anhöriga bemöts av fördomar och rädsla. Ofta kan man läsa i tidningen eller höra på TV att psykiskt sjuka är farliga och att de ofta står bakom olika typer av brott. Detta är något som oftast inte stämmer med verkligheten. De allra flesta som har drabbats av en psykisk sjukdom behöver man inte alls vara rädd för.

Här kan du alltså läsa om några av de mest vanliga diagnoserna, men det finns många fler diagnoser. Vi på kuling.nu kan inte berätta om alla. Vi har försökt att skriva kortfattat och lättläst. På vår länksida kan du hitta tips på var du kan läsa mer om psykiska sjukdomar.

Om det Du läser här väcker frågor och funderingar så skriv till oss. Vi kan kanske inte svara på allt och om du behöver någon att prata mer med tänker vi försöka ge dig tips på vart Du kan vända Dig.

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2022-07-12