Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

det är bra
att gå i grupp
och träffa andra
som också har en
psykiskt sjuk förälder

Om oss

... på kuling.nu och om våra barn- och ungdomsgrupper. Vi tar alltid emot anmälningar till grupperna. Välkommen Du med!På kuling.nu vill vi skapa en mötesplats för Dig som lever med en förälder med psykisk sjukdom. Kuling.nu är också en informationssida. Här kan Du hämta information om vad psykisk sjukdom är, vad det kan bero på, behandling och hur det kan vara att leva med en mamma/pappa som är psykiskt sjuk. Texterna är lättlästa och skrivna för barn och ungdomar.  Om Du vill, kan Du diskutera med andra i samma situation. Det gör Du i vårt forum och i vår chat.  

Behöver Du få hjälp och stöd eller vill träffa andra som kanske har det som Du, så har vi samlat information om vart Du kan vända Dig under "Vägar till Stöd". Är Du sugen på att läsa en bok eller se en film i ämnet så hittar Du tips på det under "Vägar till stöd".

Även "vuxna" barn är mycket väkomna till sidan! Har Du växt upp med en förälder med psykisk sjukdom kan Du kanske också som vuxen behöva stöd och vi tar tacksamt emot om Du vill dela med Dig av Dina erfarenheter till andra barn.

Chatten är dock främst till för unga barn, alltså för er under tjugo år. Ni vuxna barn till föräldrar med psykisk sjukdom hänvisar vi till Anhörigstöd på nätet - en bra plats. www.enbraplats.se

Är Du kompis med någon som har en psykiskt sjuk förälder? Är Du lärare till någon elev som bor med en psykiskt sjuk förälder? Är Du intresserad av att hämta lättläst information om psykisk sjukdom? Då är den här sidan även till för Dig!

Kuling.nu ägs och drivs av Psykiatrin, Region Örebro län. Sidan arbetades fram under 2003 i ett projekt där Katarina Axelsson och Veronica Larsson var projektledare med stort stöd av Annelie Weiner, informatör.

Under hösten 2006 gjordes en uppföljning av kuling.nu som en tio-poängsuppsats och heter "Uppföljning av en nationell interaktiv webbplats - en mötesplats för barn till föräldrar med psykisk sjukdom". Den beskriver bland annat vilka teman som särskilt berör besökarna på vår webbplats. Författare är Katarina Axelsson. Uppsatsen kan laddas ner från Örebro universitet eller beställas från kuling@regionorebrolan.se

Lagen om upphovsrätt gäller för texterna och bilderna på kuling.nu. Det betyder att man inte får kopiera, sälja och sprida materialet utan skriftligt tillstånd. Vi på kuling.nu vill ha en skriftlig förfrågan om någon vill använda vårt material. Om man får tillstånd att kopiera ska texterna vara signerade och det ska finnas en tydlig hänvisning till vår webbplats. Vill någon använda texterna privat så går det bra att göra det utan tillstånd.

Här finns information om hur dina person uppgifter hanteras: https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Hantering-av-personuppgifter/

Illustrationerna på kuling.nu har Ulf Meijer gjort.

Ansvarig utgivare för kuling.nu är verksamhetschef Mathias Edqvist, Specialistpsykiatrin, Region Örebro län.

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2022-06-07