Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Beardslees familjeintervention

På flera platser i landet har man börjat arbeta med att stödja familjer enligt en metod som kallas Beardslees familjeintervention.

En av de viktigaste sakerna för att skydda barn mot att må dåligt själva när föräldern är sjuk, är att de kan prata öppet med föräldern om sjukdomen. Det skyddar också barn att få kunskap om sjukdomen för att kunna förstå den på rätt sätt.

Beardslees familjeintervention är till för att hjälpa barnen att må bra när deras förälder mår psykiskt dåligt.

Metoden går till så att en familjestödjare först går igenom barnens situation tillsammans med föräldrarna. Man pratar sedan om förälderns sjukdom och vilken kunskap de vill att  barnen ska få om förälderns sjukdom

Sedan träffar familjestödjaren barnen ensamma och tar reda på vad de oroar sig för och om de har för frågor om förälderns sjukdom. Man pratar också om hur barnet mår och hur barnet klarar sig i olika sammanhang.

Till sist hålls ett familjemöte där föräldrarna själva berättar om sin sjukdom för barnen.

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2011-11-16