Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Psykiska funktionshinder

Det är vanligt att psykisk sjukdom leder till olika psykiska funktionshinder. Ett funktionshinder gör att man får svårt att klara sig i vardagen.Många psykiska sjukdomar kan ge psykiska funktionshinder. Det är vanligt att personer med schizofreni, personlighetsstörningar och allvarliga affektiva sjukdomar (depression och mani) får sådana svårigheter. Även de som har en neuropsykiatriskt störning får psykiska funktionshinder.

Några av de psykiska funktionshinder man kan få vid psykisk sjukdom är.
- Svårigheter att planera och att komma igång med aktiviteter.

- Att tankarna blir till ett virrvarr eller att man blir tom på tankar

- Att få svårt att koncentrera sig på att göra saker.

- Svårigeter att se helheter, när man ska göra något fastnar man lätt i detaljer och kan inte avsluta en aktivitet.

-Svårt att klara av stress, när man varit utsatt för stress tar det längre tid än normalt för personen att komma tillbaka i vila.

- Överkänslighet mot syn, lukt, hörsel och känselintryck

- Sömnrubbningar, man sover för mycket eller får en ojämn sömnrytm.

- Minnet försämrats; korttidsminnet, det som hjälper oss att komma ihåg saker som hände för 30 sekunder och upp till några minuter tidigare, försämras.

- Svårt att veta hur man ska vara tillsammans med andra.

- Att inte förstå att andra har andra känslor än sig själv och att inte kunna förstå hur andra tänker.

Psykiska funktionhinder leder nästan alltid till man att får olika handikapp. Ett handikapp hindrar personen att göra något. En person som är mycket känslig för stress och ljud kan vara hindrad att gå ut på stan där det är mycket buller och rörelse. Den som har sömnrubbningar är hindrad att delta i olika aktiviteter för man att sover vid olika tidpunkter och får svårt att passa tider.

Det finns fler psykiska funtionshinder. Är du intresserad av att veta mer finns bra boktips på vår länksida.

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2012-11-19