Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

BUP

Om du själv mår psykiskt dåligt kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

 

När man lever med en förälder med psykisk sjukdom är det inte ovanligt att man själv börjar må dåligt. Då kan man söka hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin, ofta kallad BUP.

På BUP är personalen specialiserade på att arbeta med barn och ungdomar under 18 år som har psykiska problem. Personalen som arbetar där är bland annat läkare, psykologer, socionomer och sjuksköterskor. De som arbetar på BUP har tystnadsplikt.

Man kan söka hjälp hos BUP för många olika problem. Några exempel är att man har det jobbigt hemma, har varit med om svåra upplevelser, att man känner sig deprimerad, att man skadar sig själv. Den hjälp man får kan se ut på olika sätt. Samtal är vanligt, antingen att man får träffa någon ensam, tillsammans med familjen eller i grupper med andra barn och ungdomar. 

För att kontakta BUP på din ort kan du gå in på Din Regions hemsida och klicka dig fram till BUP och deras kontaktinformation.

Bor du i Örebro Län så hittar du information här: Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga (regionorebrolan.se)

Innehåll: Karina Odland

Publicerad: 2022-03-02