Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Socialtjänsten

Alla människor kan vid något tillfälle behöva hjälp och stöd från socialtjänsten

Kommunen, det vill säga socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla som bor eller vistas i kommunen, alla ska kunna få den hjälp och stöd som de behöver. Det är även socialtjänsten som har ansvar för att barn och ungdomar till föräldrar med psykisk sjukdom får den hjälp och stöd som de ofta är i behov av.

Ibland kan det räcka med att få prata med någon som har kunskap om den situation som man befinner sig i och ibland kan det behövas mer praktiska åtgärder för att kunna få den hjälp man behöver.
Socialtjänsten har ofta flera olika öppna verksamheter som man kan vända sig till för råd och stöd.

Det har hänt att barn till föräldrar med psykisk sjukdom har varit rädda för att familjen inte ska få bo tillsammans. Socialtjänsten ska hjälpa barn och föräldrar att leva bra tillsammans. Om pappan eller mamman är mycket sjuk kan man behöva extra hjälp hemma eller få hjälp att bo hos någon annan tills föräldern mår bra igen. Socialtjänsten ska alltid prata med barnet innan de bestämmer något.

Idag arbetar man aktivt för att stärka barn och ungdomars ställning inom socialtjänsten genom att arbeta utifrån en modell som heter "Barns behov i centrum" ( BBIC). Meningen med denna modell är att det ska bli tydligare för barn och ungdomar och deras familjer vad socialtjänsten gör och tydligare för socialtjänsten vad barnen/ungdomarna och deras familjer behöver för hjälp och stöd.

De som arbetar inom socialtjänsten är utbildade socionomer och har en bred kunskap om hur samhället fungerar och vilka rättigheter som finns för alla i kommunen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt!

För att få mer information om socialtjänsten på din hemort kan du titta på kommunens hemsida eller i telefonkatalogen under de "gröna sidorna" som heter samhälle och kommun.
Det finns en film om när Alex besöker socialtjänsten som du kan kolla på:

https://vimeo.com/147518218

Innehåll: Jenny Håkansson

Publicerad: 2017-05-29