Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Föräldrastödsgrupp

Stödgrupp för föräldrar som lever med psykisk ohälsa och bor i Örebro med omnejd.

Är du förälder med psykisk ohälsa eller har barn till sammans med någon som är drabbad så vet du att barnen och familjen påverkas. Psykisk ohälsa är vanligt - många har det som Du!

 

I föräldrastödsgruppen får du träffa andra föräldrar i liknande situation.

Du får stöd i Ditt föräldraskap

Du får kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar föräldraskapet och kan utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Du får tid för Dig själv och Dina egna behov.

Du får stöd och verktyg i att göra hälsosamma livsval.

 

Vi delar in grupperna, en grupp vänder sig till föräldern som har diagnos från psykiatrin och en grupp vänder sig till den andra föräldern- anhörigföräldern. Vi tar emot som mest åtta föräldrar per grupp.

På gruppträffarna arbetar vi efter olika teman: familjemönster, livsval och hälsa, psykisk ohälsa, föräldraskap, relationer, självkänsla och gränser och förändring. Vid behov lägger vi till fler teman.

Gruppen träffas på Karlahuset, Folkunggatan 33, samma tid som barngruppen.

Det är kostnadfritt att vara med och vi bjuder på fika.

Anmäl Dig till kuling@regionorebrolan.se

Innehåll:

Publicerad: 2022-07-12