Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

man och kvinna med papper i handen

Här har
vi hittat
det vi
har skrivit!

Källhänvisningar

Vi har använt olika källor för de texter som finns på kuling.nu. Vi har även haft stor nytta av all kunskap och erfarenhet som finns hos personalen på Karlakliniken. FPS och RSMH i Örebro har även de varit till stor hjälp med sin kunskap.Portal till forskning kring schizofreni - http://www.hubin.org/

Kunskap och information om hälsa och sjukvård - http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Upplysning och medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin - http://www.netdoktor.se/

Information om affektiva störningar - http://www.foreningenbalans.nu

Information om ångestsyndrom - http://www.angest.se/

Universitetsklinik som bedriver psykiatrisk vård - http://www.psykiatrikarolinska.org

Allgulander, C (2008): Introduktion till klinisk psykiatri (Studentlitteratur)

Cullberg, J (2000): Dynamisk psykiatri (Natur och Kultur)

Culberg, J (2000): Psykoser - ett humanistiskt och biologiskt perspektiv (Natur och Kultur)

Egidius, H (2005): Psykologilexikon (Natur och Kultur)

Föreningen Balans (1999, 2001): Balansgång - om depressioner och manier (Föreningen balans)

Helldin, L (1994): Psykos - förändrad verklighet (Janssen Pharma AB och Organon AB)

Kollari, P och Fristorp, L (1999): Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt sjuk förälder (Rädda Barnen)

Kollari, P och Fristorp, L (2001): Överlevnadshandbok för dig som verkligen behöver en (Rädda Barnen)

Lundin, L och Ohlsson, O (2002): Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar ( Cura Bokförlag)

Näslund, G K: Borderline personlighetsstörning. Uppkomst, behandling, symtom och prognos

Ottoson, H och Ottoson, J-O (2007): Psykiatriboken (Liber)

Ottoson, J-O (1993): Vad gör jag med min ångest. (Natur och Kultur)

Socialstyrelsen (1999): Barn till psykiskt sjuka föräldrar (Modintryck, Sthlm)

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005): Behandling av ångestsyndrom  (SBU-rapport 171)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2001): Visst är man rädd att själv bli sjuk (Bohlins Grafiska)

Topor, A (1999): Människor med svåra psykiska störningar kan återhämta sig (Sfph)

Waltre´, E och Moore, C (2001): Råd till föräldrar när den psykiska hälsan vacklar (Rädda Barnen)

Information är även hämtad från ett flertal föreläsare med kunskap om barn till psykiskt sjuka föräldrar.

 

Innehåll:

Publicerad: 2008-09-26