Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Psykiatrin i Region Örebro Län

Vårt uppdrag är att arbeta med psykiatrisk utredning, vård och behandling. Vi erbjuder också anhörigstöd, för vuxna anhöriga och barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

                                   

Inom Psykiatrin möter vi er alla, från de minsta till de allra äldsta. Vissa har vi mycket täta kontakter med, andra möter vi under kortare perioder i livet.

Vem som helst kan någon gång få anledning att söka sig till Psykiatrin. Några exempel:

  • Varannan kvinna och var fjärde man har någon gång i livet en depression som skulle behöva behandlas. Depression är därmed att betrakta som en folksjukdom – som går att bota.
  • Ängslan, oro, ångest och depression är vanligare bland kvinnor, medan män oftare utvecklar ett beroende av alkohol och droger (4–6 % av befolkningen missbrukar alkohol vid ett givet tillfälle i livet).

Vi och vårt uppdrag

Inom Psykiatrin finns ungefär 900 anställda. Vårt uppdrag är att arbeta med psykiatrisk utredning, vård och behandling. 

Du kan läsa mer om Psykiatrin på den här länken:

www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Om-psykiatrin-i-Orebro-lan/

 

Vi erbjuder även stöd till patienter, brukare och närstående.

När någon drabbas av psykisk ohälsa så påverkas även familjen. Familjen ser vi som en resurs men de anhöriga kan också behöva hjälp.

Vårt stöd till anhöriga kan du läsa mer om på den här länken:

http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Stod-till-patienter-brukare-och-narstaende/

Innehåll:

Publicerad: 2019-08-15