Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Vilka är vi på kuling?

Vi som arbetar med den här sajten och med våra barn- och ungdomsgrupper har tillsammans lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin och av pedagogiskt arbete. Vi jobbar i Psykiatrin i Örebro.

 

  

 

Eva Lindholm

Skötare

Katarina Gruvaeus            

Leg Arbetsterapeut med               grundläggande psykoterapiutbildning                    

Kristin Carlsson

Leg hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning

 

 

 

 

 

Johan Sandlund

Skötare

 

Line Mossefin                

Skötare

 

Camilla Filmberg  

Skötare                          

 

 

Till vår hjälp har vi en referensgrupp som vi kan vända oss till angående rådfrågning om psykisk sjukdom. I gruppen finns en skötare, en sjuksköterska, en kurator, en psykolog och en chefsöverläkare. Alla har arbetat länge inom psykiatrin.

Innehåll:

Publicerad: 2023-03-24