Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Man kan återhämta sig från psykisk sjukdom

 

 

De flesta återhämtar sig från svåra psykiska sjukdomar. Även de som har haft psykisk sjukdom länge kan med rätt stöd och behandling utvecklas och få ett bra liv.

Den som har en svår psykisk sjukdom är inte bara sjuk, utan har också en frisk del av sin person. Det friska utvecklas och påverkas inte av sjukdomen.

Många lär sig att leva med sin sjukdom. De har hittat olika knep för att klara av symtom som röster och ångest. När man lärt sig det kan man trots en del symtom leva ett bra och meningsfullt liv.

Återhämtning från svåra psykiska sjukdomar tar ofta lång tid, ibland flera år. Under tiden får man försöka komma ihåg att det går att bli frisk igen.

 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26