Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Varför får man ångest?Ångest är en känsla
som signalerar att det är fara på färde eller att något inte står rätt till. Det kan alltså vara en nyttig känsla. Alla människor kan få ångest när det händer skrämmande eller oroväckande saker, det är helt normalt. 

Om man får stark ångest utan begriplig orsak eller om ångesten sitter i under längre tid kan det bli ett problem. Ångest är en obehaglig känsla och många börjar undvika situationer som de tror kan leda till mer ångest. Till slut vågar man inte göra saker man egentligen har lust med, och livet begränsas. Ångesten har då blivit sjuklig. Ofta kallas det ångestsyndrom.

Det finns olika förklaringar till varför vissa får ångestsyndrom. Troligtvis är det flera orsaker som tillsammans gör att en person får problem med ångest. En förklaring är att vi föds med olik stor känslighet. Vissa får lättare ångest än andra, man kan säga att förmågan att snabbt upptäcka och reagera på fara är överaktivt. Det gör att man reagerar också när det inte finns någon riktig fara.

En annan förklaring är att tidigare upplevelser påverkar vårt sätt att uppfatta världen och möjliga faror. Man kan ha lärt sig att vissa saker är farliga, och får lättare ångest om situationen påminner om en tidigare händelse då man kände ångest. Ångestsyndrom kan utlösas eller bli värre om man är med om svåra händelser. Man kan också få svår ångest av de flesta psykiska sjukdomar.

 

Innehåll: Karina Odland

Publicerad: 2008-09-26