Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Hjälp att få vid personlighetsstörningEnskilda samtal
med psykolog eller en kontaktperson som har psykiatrisk utbildning.

Psykoterapi i olika former. I terapi får man lära sig att hantera livsproblem. Terapeuten och patienten arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt. Behandlingen är ofta långvarig. 

Många med borderline personlighetsstörning får hjälp av att gå i dialektisk beteendeterapi (DBT). I DBT går man både i individuell terapi och i grupp tillsammans med andra. Ofta pågår terapin i flera år. Man får träna på att hantera sina känslor och hur man ska göra i svåra situationer. Det handlar också om att lära sig att få bättre relationer till andra.

Familjesamtal och andra former av familjeterapi.

Miljöterapeutiskt inriktade behandlingshem kan ibland erbjuda behandling för denna grupp. På ett behandlingshemmet kan man bo eller vistas dagtid under en längre tid och får hjälpen på plats.

Mediciner som gör att man blir lugnare och får ett jämnare humör.

 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26