Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Vanliga symtom på personlighetsstörningSymtom som är vanliga hos personer med personligheststörning

Att ha svårt med kontakter med andra människor
Att ha svårt att separera -  att skiljas från någon
Att ha svårt att kontrollera sina känslor
Att ha svårt att se andras behov
Att göra många självmordsförsök
Att vara impulsiv och gör saker utan att tänka sig för
Att humöret ändrar sig fort
Att man har svårt att behålla kontakter med andra människor
Att ha ångest

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26