Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Hjälp efteråt

Även när psykosen gått över, mår många dåligt av de upplevelser som den medfört...Man skäms över konstiga saker man gjorde under psykosen eller minns hur skrämmande de psykotiska föreställningarna var.

Om man får hjälp med att prata igenom det man upplevt under psykosen med någon, blir det  lättare att leva ett normalt liv igen.

Det är också viktigt att den som har varit psykotisk, får lära sig att känna igen tecknen på hur psykosen en gång började, så att man kan förhindra att bli psykotisk igen. Det här kan man få hjälp med av professionell personal inom psykiatrin.

Det är även viktigt att anhöriga får stöd. De kan behöva information och kunskap om sjukdomen, för att på ett bättre sätt, förstå den som varit sjuk, men också behöva någon att prata med om egna känslor. På många psykiatriska kliniker arbetar man på detta sätt med familjestöd. På psykosvårdeni Örebro, har vi en särskild grupp för barn, där vi ger kunskap om psykiska sjukdomar, i form av lekar och samtal.
I anhörigföreningar får man stöd av andra i samma situation. Föreningen arbetar för att ta tillvara de sjukas intressen.

Efter en psykos kan man ha en del symtom kvar. Det kan göra att den som varit inte längre kan klara av att sköta hem och arbete på samma sätt som tidigare. Hemkommunen ger stöd i hemmet och med sysselsättning för den gruppen som behöver det. De flesta kommuner har utvecklat särskilda verksamheter för personer med svåra psykiska handikapp

 

 


 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26