Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Paranoid psykosParanoid psykos eller vanföreställningssyndrom
betyder att en person känner sig förföljd utan att det överensstämmer med verkligheten. Den känslan är så stark att man ofta inrättar hela sitt liv efter denna upplevelse. Ex v kanske man plockar isär alla hushållsmaskiner i smådelar om man tror att man är avlyssnad, eller spikar för alla dörrar och fönster för att förhindra förgiftad gas att tränga in. Den paranoida psykosen får man ofta senare än andra psykossjukdomar. Oftast drabbas man i 30- 40-årsåldern.

 

 

Innehåll: Veronica Larsson

Publicerad: 2008-09-26