Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Hur vanligt är det med psykossjukdomar


Av 100 000 invånare blir ca 15-20 personer sjuka för första gången i en akut psykos. Av dessa personer, kommer kanske fem till tio att få diagnosen schizofreni. Man får oftast schizofreni i åldrarna 20-45 år. Det är lika vanligt att pojkar som flickor drabbas.

Forskning visar att ungefär en tredjedel av de som drabbas av schizofreni tillfrisknar eller återställs så att de kan leva ett normal liv.

 

Innehåll: Veronica Larsson

Publicerad: 2008-09-26