Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Varför får man en psykossjukdom?

Det sker idag mycket forskning om schizofreni och andra psykossjukdomar och deras orsaker och det finns idag inga säkra svar på varför man blir psykotiskDe flesta är idag överens
om att om man insjuknar i en psykossjukdom kan det bero både på biologiska och psykologiska orsaker.

Människor är olika, vissa är mer känsliga för stress och andra tål större påfrestningar. En biologisk orsak tror man idag, kan bero på störningar i hjärnans signalsystem. 

Är man med om allvarliga problem och svåra upplevelser i uppväxten, kan detta också bidra till att man utvecklar en psykossjukdom om man har en större känslighet. Även droger kan utlösa psykossjukdom. Att använda droger innebär alltid en risk för att få psykiska besvär och hjärnskador.

Det finns forskning som visar att det finns en viss ärftlighet för att få psykossjukdom.    Det är viktigt att komma ihåg att även om man har en förälder som har en psykossjukdom eller om man har varit med om svåra saker i sin uppväxt, är det inte alls säkert att man själv utvecklar en psykos.

En psykos är en reaktion på att kroppen inte orkar att "ta hand om" det man har varit med om.

 

Innehåll: Katarina Axelsson och Veronica Larsson

Publicerad: 2008-09-26