Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Symtom på psykos

Symtom vid psykos brukar delas in i negativa och positiva symtom. Med positiva och negativa menas inte att de är bra eller dåliga. En psykos är oftast en skrämmnade upplevelseDe positiva symtomen är upplevelser som läggs till personen som till exempel rösthallucinationer. Negativa symtom är egenskaper som tas ifrån personen till exempel att man drar sig undan kontakter med andra och slutar att bry sig om det som var viktigt tidigare.

Positva symtom
Vanföreställningar kan vara att man upplever att man är förföljd, att någon avlyssnar ens lägenhet eller att någon eller några har kommit till den som är sjuk under sömnen och opererat in sändare i hans/hennes tänder eller i hjärnan. Den som har vanföreställningar kan också uppleva att ens kropp är förgiftad. Det här är idéer och tankar som bara den sjuke ser och upplever, men som omgivningen inte kan se eller uppleva. Vanföreställningar är svårt för andra att förstå och det kan vara skrämmande, framförallt för ett barn att vara med om. 

Att ha rösthallucinationer innebär att den som är sjuk, hör röster som talar till en. En röst kan upplevas både som snäll och elak. Ibland säger rösten dumma saker, som sedan den som är sjuk säger högt. Det här är konstigt för andra som inte hör rösten som pratar med den som är sjuk.

Man kan även "se" saker som andra inte ser. Det kallas för synhallucinationer. Exempel på det kan vara att man ser att någon är i rummet, fastän man är ensam. Den som är psykotisk kanske pratar till den här osynlige personen och det kan upplevas som "konstigt", eftersom ingen annan ser det man ser.

Kroppsliga hallucinationer är upplevelser man har i kroppen som  till exempel att elektrisk ström går genom dem eller att man har en kroppslig sjukdom. Upplevelser av att något kryper på kroppen eller av att känna sig bestrålad förekommer även. För den som upplever detta kan det vara mycket smärtsamt.

Negativa symtom är en förlust
av förmågor man tidigare haft. De kommer oftas samtidigt med de positiva symtomen. Personen drar sig undan kontakt och isolerar sig alltmer. Intresset för omgivningen, både för familjen och vännerna minskar. Förmågan att sköta arbete och hem minskar. Man får svårt att laga mat, att tvätta sig och klä sig rätt. Familjen kan uppleva det som att personen inte vill eller är slö. Men detta är en del av de symtom man kan ha vid psykoser.

Negativa symptom är svårt att behandla med de mediciner som finns tillgängliga idag.

 

 

 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26