Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Skydd mot psykossjukdomar


Har man haft en psykos kan man på olika sätt försöka skydda sig från att bli sjuk igen. Genom kunskap och förståelse om sin sjukdom kan man lära sig att förstå symtomen och söka hjälp innan den bryter ut.

Att ha ett fungerande nätverk är viktigt. Med det menas vuxna i ens närhet som kan ge stöd, trygghet och kärlek.  Även kontakt med professionell personal, inom ex v sjukvård och socialtjänst är viktigt, så att man får rätt hjälp när man behöver.

Att ha en sysselsättning, tex. arbete eller studier, som man trivs med, är viktigt. Det gör att man har kontakt med andra människor, man får en inkomst och man känner sig behövd och får uppskattning för det man gör.

Att inte använda droger är också ett skydd.

Barn till personer med en psykosdiagnos ska inte behöva ta ansvar för att föräldern får den hjälp och det skydd den behöver.

Innehåll: Katarina Axelsson och Veronica Larsson

Publicerad: 2008-09-26